Op 25 en 27 september organiseert Knowledge2018 twee ‘Pop-Up Cafés’ voor de Leeuwarden-Fryslan Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Tijdens de ‘Pop-Up Cafés’ denken we mee met de organisatoren van de bidbook projecten 8ste dag en Escher. Ontmoet nieuwe mensen, denk mee én doe mee! Geschikt voor alle opleidingen.   […]

25 & 27 september: L’den-Fryslân 2018, Pop-Up Cafés, Escher en ...


Van 28 april t/m 28 oktober 2018 is in het Fries Museum de tentoonstelling M.C. Escher te zien. Het onderwijsprogramma bij deze tentoonstelling ontwikkelen we graag samen met docenten, studenten en leerlingen PO, VO, MBO en HBO. Daarom organiseren we in samenwerking met Knowledge2018 een Pop-Up-Café Escher om te kijken […]

14 juni, 15.00 uur: Pop-Up Café Maak-het-mee Escher-onderwijs!


LEEUWARDEN – Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft vandaag, samen met een delegatie directeuren en ambtenaren, een bezoek gebracht aan de Blokhuispoort. Ze had aangegeven graag in gesprek te willen met studenten. In de Frisian Design Factory (FDF) werd zij door Jeffrey Meijer en Bram Kruijt van Knowledge2018 voorgesteld aan […]

Studenten in gesprek met Jet Bussemaker over 2018Knowledge2018 gaat voor VERNO kijken naar de mogelijkheden voor een slimmer festivaltoilet. De onderwijsinstellingen gaan samen, gebruik makend van elkaars expertise, kijken hoe ze de toiletten kunnen innoveren. Op het straatfestival 2017 worden ze gepresenteerd. VERNO, verhuurder van onder andere festival-toiletten, laat deze al 2 jaar ‘pimpen’ of soms zelfs verbouwen tot ware […]

Multidisciplinair toiletten-project


  LEEUWARDEN – Op 15, 16 en 17 november 2016 werd het evenement Vital Region gehouden in de Kanselarij te Leeuwarden. Patrick Marah (student bij Stenden) gaat dieper in op het evenement. Namens Leeuwarden-Fryslân 2018 geven Oeds Westerhof (Director Network & Legacy) en Claudia Woolgar (Cultural Producer) hun visie. Door: Emma Magré, […]

Vital Region


De M.C. Escher-tentoonstelling is dé tentoonstelling van het Fries Museum in 2018. Naast de tentoonstelling werken we de komende jaren graag samen met de Leeuwarder en Fryske community aan het project ‘Mijn Escher’. Verwondering, verbeelding en verbinding zijn de kernwoorden van dit project. Met het werk van M.C. Escher als inspiratiebron willen […]

Pop-Up Café: ‘Mijn Escher’  YourPost, contentbureau voor bottom-up / participatie- / burgerjournalistiek, lanceert de verzamelsite: YourPost.frl. Dit om op een plek wat her en der gepubliceerd is, te verzamelen, als een onlinearchief. Alle content wordt gemaakt door vrijwilligers en studenten en vertellen verhalen over Leeuwarden-Fryslân. YourPost, voorheen Post2018, is een initiatief van Provinsje Fryslân, Culturele Hoofdstad 2018, NDC mediagroep en Knowledge2018.

YourPost lanceert verzamelsite


Dit Pop-Up Café in samenwerking met Wellzo, draait om het betrekken van jongeren in de verschillende wijken van Leeuwarden bij de Europese Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.

Pop-Up Café: Wellzo, Jongeren & 2018


  Circus Adje is een Europees Culturele Hoofdstad 2018 project van KunstKade, waarin basisschoolkinderen in alle wijken een circusvoorstelling gaan maken op basis van hun talenten. Dit Pop-Up Café wil ideeën aandragen hoe dit project meer te verbinden met de wijken zelf en 12+ jongeren.

Pop-Up Café: Circus Adje (2.0)Als Kick-off voor Knowledge2018 als samenwerkingsplatform van Leeuwarder-Fryske MBO’s en HBO’s, wordt van 26-30 september 2016, de Mienskippybaltoer gehouden. Naast de kans om een beker te winnen met de Mienskippybalrace, vragen we studenten wat ze zouden willen doen in Leeuwarden-Fryslân. Of wat Leeuwarden een leukere stad zou maken voor jongeren. Een veel voorkomend thema […]

Mienskippybaltoer: Kick-off Knowledge2018 als samenwerkingsplatform voor MBO’s en HBO’s